CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2023 - 2024!

Giới thiệu về Tổ Xã hội

  • PDF.InEmail

TỔ XÃ HỘI

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức vụ

SĐT

E-mail

1

Nguyễn Văn Bảy

1/01/1963

Tổ trưởng

0964355924

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2

Blúp Cúp

22/02/1981

Giáo viên

0397687096

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3

Nguyễn Thị Huệ

27/05/1986

Giáo viên

0355224425

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4

Cơ Sĩ Bông

1/01/1995

Giáo viên

0375078440

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5

Pơ loong Nan

6/11/1984

Giáo viên

0366826504

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Gallery ảnh

Liên kết web

Banner liên kết

 pgdnamgiang

thkn

vnedu

xoamuchu

logotavico

Thống kê

Các thành viên : 2
Nội dung : 99
Liên kết web : 5
Số lần xem bài viết : 67077
Hiện có 10 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Quý Hiệu trưởng 0888144477 phuocquy79@gmail.com
2 Alăng Dịm Phó hiệu trưởng 0984288426 dimthcs@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Hồng Hải Tổ trưởng 0983182261 nguyenhonghaigd@gmail.com
2 Pơ loong Miền Văn thư 0352596973 pmien20182019@gmail.com
3 B Lúp Kiêm Bảo vệ 0367651407
 4 Hiên Nhiếp Cấp dưỡng 0392897161
5 Alăng Lựng Cấp dưỡng 0354606202
 6 A Lăng Vân Cấp dưỡng 0352919248
 7 Võ Thị Thanh Kế toán 0979298309
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Aviết Búp Tổ trưởng 0386065521 bupaviet@gmail.com
2 Đinh Văn Hùng Giáo viên 0974783020 thanhtuspvlk09@gmail.com
3 Dương Văn Lộc Giáo viên 0915160439 locduong294@gmail.com
4 Blúp Thị Hoài Giáo viên 0962825120 bluphoai.sp@gmail.com
5 Coor Thảo Giáo viên 0345618783 coorthao93@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Văn Bảy Tổ trưởng 0964355924 nbay20182019@gmail.com
2 Blúp Cúc Giáo viên 0397687096 cucblup81@gmail.com
3 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên 0355224425 nguyenthihue1811@gmail.com
4 Hiên Thị Mùi Giáo viên 0375078440 sybong1995@gmail.com
5 Pơ loong Nan Giáo viên 0366826504 Nanthcs14@gmail.com
6 BNướch Nhi Giáo viên 0968408739